Odvoz a likvidace průmyslových odpadů | Odvoz a likvidace stavebních sutí | Výkup druhotných surovin a olejů | Vyklízení nemovitostí a průmyslových objektů

NAŠE SLUŽBY

Odvoz a likvidace průmyslových odpadů

 • Likvidujeme všechny druhy odpadů vzniklých výrobní činností včetně nebezpečných.
 • Přepravu nebezpečných odpadů zajišťujeme v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR.
 • Uložení dle povahy odpadů realizujeme v logisticky nejvýhodnějších lokalitách.
 • Nabízíme také odběr vzorků a provedení analýz odpadů akreditovanou laboratoří.

Odvoz a uložení stavebních sutí

 • Realizujeme odvoz a uložení výkopové zeminy, cihel, betonu a směsných sutí.
 • Díky dobře vyřešené logistice nabízíme uložení co nejblíže místu stavby.

Výkup druhotných surovin

 • Zajišťujeme výkup druhotných surovin jako železné i neželezné kovy, plasty, papír, dřevo, sklo.
 • Poradíme Vám v oblasti třídění a skladování druhotných surovin tak, aby výsledná varianta byla pro Vás co nejvýhodnější.

Výkup olejů

 • Vykupujeme odpadní oleje průmyslové, teplonosné, motorové, převodové, mazací oleje, hydraulické.
 • Odvoz a sběr olejů nabízíme v sudech, nebo vyčerpáním cisternou.

Čištění jímek, lapolů a odlučovačů

 • Zajišťujeme čištění odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a jímek – odstranění sedimentů a nečistot a následné tlakové vyčištění zařízení.
 • Prostřednictvím laboratorních analýz můžeme ověřit správnost chodu zařízení.

Vyklízení nemovitostí a průmyslových objektů

 • Nabízíme vyklízení nemovitostí  včetně půdních a sklepních prostor.
 • Dále realizujeme kompletní demontáže technologií a následné vyčištění průmyslových objektů na klíč.

O SPOLEČNOSTI

Jsme česká firma se sídlem v Ostravě  působící na území celé ČR. Specializujeme se na komplexní služby v oblasti nakládání se všemi druhy odpadů včetně nebezpečných, nabízíme výkup druhotných surovin, olejů, čištění jímek a lapolů, poskytujeme poradenství.

Naši zaměstnanci jsou odborníci s dlouholetou praxí, zkušenostmi a kontakty v oblasti odpadového hospodářství a díky tomu nabízíme především kvalitu, efektivnost a flexibilitu. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi komplexní služby za osobního přístupu, ekonomicky co nejvýhodnější a k životnímu prostředí co nejšetrnější.

Uniwaste Eco, s.r.o.

Vratimovská 624/11
71800 Ostrava – Kunčičky, Česko

IČ  02790408
DIČ  CZ02790408

telefon  +420 773 976 060
e-mail  info@uniwaste.cz

Mgr. Marek Herman – jednatel společnosti
telefon  +420 774 976 060
e-mail  herman@uniwaste.cz

Pavlína Čekalová – office manager
telefon  +420 773 976 060
e-mail  cekalova@uniwaste.cz

Zeptejte se nás